SIEP
SIEP elev intervju

10 snabba frågor till Ulrika som precis avslutat Steg-1 KBT

Ulrika är sen tidigare legitimerad fysioterapeut och avslutade precis sin Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT) hos oss. Nedan har vi har ställt 10 snabba frågor till Ulrika för att få reda på vad hon tyckte om utbildningen. 

Du har precis gått ut Grundläggande psykoterapiutbildning hos oss på SIEP – hur känns det?

Jag är glad och nöjd att jag valde att läsa min Steg 1 hos er. Genomgående har utbildningen känts väldigt klinisk men ändå med den senaste forskningen som ledsaga. Biblioteket i Lernster har varit medelgott att navigera i, men innehållet har varit mycket bra! En eloge till materialet ni har skapat – tydligt, pedagogiskt och stundtals roligt.

Kan du beskriva din egen progress som terapeut under denna tid?

Jag har fått, precis som namnet på utbildningen indikerar en grundläggande kunskap, praktik och förståelse för den terapeutiska processen. Glad att ni lagt tyngden på sessionsrapporterna och till viss del transkribering då detta har hjälpt mig att integrera den vetenskapliga aspekten av mitt arbete. Förmågan att kunna styrka mitt behandlingsarbete har varit extra lärorikt. Som terapeut och i mötet med klinter har jag fått utmanas många gånger. Med fötterna i samtalsmetoder som betonar det framkallade ”pratet” så har jag fått utmana mig själv till att se förbi språket – det har varit utmanande men mycket lärorikt. Något som kanske borde varit en självklarhet utifrån min sjukgymnastiska grund men som ändå blev något nytt för mig. 

 

SIEP elev intervju
Vad skulle du säga är de 2-3 viktigaste elementen i SIEPs utbildning som har hjälpt dig?

Handledningen, böckerna vi har läst och gruppträffarna.  

Har du haft hjälp av denna utbildning än så länge i ditt vanliga arbete?

I maj 2022 fick jag möjligheten att jobba 70% som KBT-terapeut under handledning av min dåvarande chef – det hade jag inte klarat av utan den här utbildningen. 

Hur tror du att vår utbildning skiljer sig från andra liknande utbildningar?

Jag får en känsla av att denna utbildning är mer praktisk och sammanhållen än andra utbildningar.

Hur har du blivit bemött som student?

Bra!  

Hur har du utvecklats som människa under dessa två åren?

Jag har – trots att jag inte gått i terapi själv – fått personliga insikter och utmanat mig att pröva nya sätt även i mitt privata liv och relaterande. Det är jag tacksam för. 

Blogg Psykoterapi, KBT, ACT
Vid klientarbete under handledning, har du känt att du har fått verktyg för att kunna hjälpa din klient?

Första året kändes som att jag famlade i mörkret och jag hade svårt att förstå vad jag gjorde riktigt. Andra året började det klarna, både vad jag gjorde och vad jag kanske behöver utveckla mer och varför. 

Tycker du att du som individ med din egen erfarenhet, utbildning och yrke har fått utrymme att integrera det du redan kan med det nya från SEIP och skapat din egen stil som terapeut?

Jag måste nog erkänna att första året fanns det inte utrymme för mig att hitta min egen stil – känslan va att jag behövde behärska något nytt och då behövde jag lämna mina erfarenheter och min stil åt sidan för att trampa ny mark. Men nu såhär efter två år tror jag att jag vet hur jag ska integrera det nya med min egen erfarenhet och stil. Det känns väldigt roligt. 

Vad skulle du säga till de som väljer mellan olika Steg-1 utbildningar nu med din erfarenhet av SEIP?

SIEP ger dig en gedigen grund att både förstå den vetenskapliga processen av KBT samtidigt som utbildningen uppmuntrar dina egna styrkor att få kliva fram.  

Är du nyfiken på Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT)? Läs mer om utbildningen här.