SIEP

ACT specialistkurs

Omfattning

1 termin på distans
vissa träffar på plats

Investering

18.000 kr + moms

Behörighet

Specialistkurs för psykologer

ACT specialistkurs för psykologer

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’ har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande.

Vår ACT specialistkurs ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi, Hälsopsykologi och Klinisk vuxenpsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Vem passar utbildningen?

Nästa utbildningsstart

ACT-specialistutbildning för psykologer
Utbildningsstart 2023
 • En termin på distans
 • Vissa närträffar
 • Kostnad 18.000 + moms per termin
 • 070 985 01 36 - info@siepinstitute.com

Upplägg och innehåll

Kursens övergripande mål

Under ACT Specialistkursens gång lär du dig bland annat:

5/5
Proffsig och gedigen utbildning.
Senaste forskningen, djupgående trots den begränsade tiden och bra upplägg.
Elin
Kursdeltagare

Om ACT specialistkurs

Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. Till skillnad från det som känns naturligt att göra dvs, att undvika obehag, lär ACT dig att gå rakt in i det med en omsorgsfull nyfikenhet. Detta är också tvärtemot många av de behandlingar som sjukvården erbjuda både i form av medicin och terapi.

Syfte

Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av Psykologisk Flexibilitet. Utbildning sker i princip på distans med hjälp av moderna tekniska lösningar. Färdighetsträning med workshops genomförs online vid ett tillfälle per termin.
ACT

En frigörande approach

Denna utbildning är lite mer av en ‘frigörande’ approach där du kommer att upptäcka din faktiskt styrka och kompetens.

Ettårig KBT utbildning

Övergripande kursinnehåll

 • Livskompass: Att kartlägga nivå och omfattning av engagemang kring livsområden kopplade till naturlig förstärkare.
 • Undersöka hur stor plats symptomen tar i klientens liv.
 • Koncepturalisering av motivation till aktiviteter, positiv och negativ förstärkning.
 • Livslinjen: En fysisk metafor av beteendeanlys som används för konceptualisering av hur mönster av undvikande (experiential avoidance) har skapats genom livet, leta efter karakteristiska beteendemönster och olika sätt att förhålla sig till obehag.
 • Dessa mönster analyseras i relationsramar (tankar, känslor och beteende).
 • Defusion övningar: Att forma olika varianter för att skapa ett hälsosamt förhållningssätt till sina tankar.
 • Standardövningar i defusion utifrån ACT samt möjlighet att skapa egna övningar i stunden med klienten.
 • Acceptans: exponering i olika former utifrån protokoll men även ur spontant utvecklade varianter.
 • Övningar i perspektivtagande: RFT baserade övningar med visuella, kognitiva och känslomässiga rotationer.

Undervisning

Undervisningen för Specialkursen i ACT omfattar olika former av E-lärande vilket motsvarar 10 heldagsföreläsningar samt 1 dags examination.

Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
Acceptans och villighet inom ACT – ett alternativ till kontroll.
Värderad riktning inom ACT – positiv och negativ förstärkning, hur vi kan hjälpa människor att urskilja och bygga ut sin beteendereportoar mot positiv förstärkning, det som ger mening och vitalitet.

ACT vid komplexa problem: online konceptualisering och utförande av beteende experiment, skapa hypoteser och utvärdera hypoteser.
Språk och tänkande inom ACT – RFT, defusion och metaforiskt språk.

Examination

Examination genomförs utifrån varje deltagares skriftliga rapport samt genom en praktisk examination av ACT-färdigheter. Studenten skriver en behandlingsrapport som visar en orientering över evidensbaserad forskning. Rapporten ska vara relevant till den behandling som studenten utfört, samt innefatta en beteendeanalys som bygger på mätbara och relevanta variabler. Rapporten innefattar även val av behandling, behandlingsimplementering från ett ACT-perspektiv samt en utvärdering med valida och pålitliga mätinstrument.

Den praktiska examinationen utförs i form av exemplifierande vinjett där studenten ska kunna uppvisa ACT färdigheter. Detta bedöms vid det gemensamma examinationsseminariet. Genomförd och godkänd RFT undervisning för att visa på fördjupad förståelse och implementerande av RFT i kliniska eller tillämpade sammanhang. Att i behandlingsrapporten även inkludera beskrivning av acceptansbaserad exponering och hur den är annorlunda jämfört med traditionell exponering. Behandlingsrapporten ska i princip likna en single subject design rapport.

ACT kurs

Teknisk utrustning

Eftersom stor del av utbildningen genomförs online så behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling för att genomföra utbildningen. Du kan även logga in i utbildningsportalen från din smartphone. För att delta i videokonferenser så behöver du ha tillgång till videokamera och mikrofon.

Ansök till utbildningen

Omdömen från kursdeltagare

För oss är det viktigt att våra utbildningar och kurser lever upp till våra studerandes förväntningar. 

Delbetalning

Delbetala din utbildning via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.

Ta kontakt med kundservice: Telefon: 08 560 201 15