SIEP

ACT grundkurs

Omfattning

1 termin på distans
1 träff i Uppsala/Stockholm

Investering

18.000 kr + moms

Behörighet

Allmän behörighet

ACT grundkurs

Grundkurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). I denna kurs lär du dig
teoretiska grunder i funktionell kontextualism och beteendeanalys,
samt träning i grundfärdigheter som används i ACT.

ACT eller Acceptance and Commitment Therapy har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. 

Till skillnad från det som känns naturligt att göra dvs, att undvika obehag, lär ACT dig att gå rakt in i det med en omsorgsfull nyfikenhet. Detta är också tvärtemot många av de behandlingar som sjukvården erbjuder i form av medicin och terapi. 

Vem passar utbildningen?

Nästa utbildningsstart

ACT grundutbildning
Utbildningsstart 2023
 • En termin på distans
 • Distansstudier med en närträff i Uppsala/Stockholm
 • Kostnad 18.000 + moms per termin
 • 070 985 01 36 - info@siepinstitute.com

Upplägg och innehåll

ACT grundkurs - innehåll

Under vår ACT grundkurs lär du dig bland annat att:

5/5
Proffsig och gedigen utbildning.
Senaste forskningen, djupgående trots den begränsade tiden och bra upplägg.
Elin
Kursdeltagare

Moderna tidens paradox

Trots att livet aldrig har varit enklare att leva för oss människor, har vi aldrig varit så olyckliga. Det är en paradox av den moderna tiden som vi borde reflektera över så att vi kan hjälpa oss själva och andra omkring oss.

Det största hotet mot människors hälsa enligt WHO har att göra med vår livstil, det är vårt beteende som ställer till det för oss. 2017 har WHO listat depression som hot nummer 1 mot den mänskliga hälsan.

Med hjälp av ACT kan du få nycklarna till att aktivt förstå och ta dig an problematiken på ett nytt sätt.

Syfte

Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av psykologisk flexibilitet. Utbildning sker till stor del på distans med hjälp av moderna tekniska lösningar. Färdighetsträning med workshops genomförs online vid ett tillfälle per termin. 

Orienteringsutbildning KBT

En frigörande approach

Grundkursen i ACT erbjuder en ‘frigörande’ approach där du kommer att upptäcka din faktiskt styrka och kompetens.

Examination

Övergripande kursinnehåll

 • Livskompass: vi kartlägger nivå och omfattning av engagemang kring livsområden.
 • Vi undersöker hur stor plats symptomen tar i klientens liv.
 • Konceptualisering av motivation till aktiviteter, positiv och negativ förstärkning.
 • Livslinjen: en fysisk metafor av beteendeanalys som används för konceptualisering av hur vi under livet skapat mönster för att förhålla oss till obehag. Dessa mönster analyseras i relationsramar.
 • Defusionövningar: olika sätt att skapa hälsosamma förhållningssätt till sina tankar. 
 • Övningar i defusion utifrån ACT samt möjlighet att skapa egna övningar med klienten.
 • Acceptans: exponering i olika former utifrån protokoll men även ur spontant utvecklade varianter.
 • Övningar i perspektivtagande. 

Undervisning

Undervisningen omfattar olika former av e-lärande vilket motsvarar 10 heldagsföreläsningar samt examination.

 • Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
 • Acceptans och villighet inom ACT – ett alternativ till kontroll
 • Värderad riktning inom ACT – positiv och negativ förstärkning, hur vi kan hjälpa människor att urskilja och bygga ut sin beteendereportoar mot positiv förstärkning, det som ger mening och vitalitet
 • ”Live” konceptualisering och utförande av beteende experiment, skapa hypoteser och utvärdera hypoteser.
 • Språk och tänkande inom ACT – RFT, defusion och metaforiskt språk

Examination

Examination genomförs utifrån varje deltagares skriftliga rapport samt genom en praktisk examination av ACT-färdigheter.

Du som student skriver en behandlingsrapport som visar en orientering över evidensbaserad forskning relevant till den behandling som görs. Beteendeanalys som bygger på mätbara och relevanta variabler, val av behandling, behandlingsimplementering från ett ACT-perspektiv samt en utvärdering med valida och pålitliga mätinstrument.

Den praktiska examinationen utförs i form av exemplifierande vinjett där du som student ska kunna uppvisa ACT färdigheter. Detta bedöms vid det gemensamma examinationsseminariet. 

Grundkurs ACT

Ansök till utbildningen

Omdömen från kursdeltagare

För oss är det viktigt att våra utbildningar och kurser lever upp till våra studerandes förväntningar. 

Delbetalning

Delbetala din utbildning via vår samarbetspartner Human Finans genom att t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.

Ta kontakt direkt med kundservice vid ev. frågor: 08 560 201 15