SIEP
Utbildningskrav

Ansökningskrav för utbildningar i KBT och ACT

Är du nyfiken på någon av våra utbildar inom KBT och ACT och undrar vilka ansökningskraven är? Vi går igenom vem som kan söka till våra olika utbildningar och vad som krävs för att kunna bli antagen. Alla våra utbildningar sker på distans för att du ska kunna utbilda dig inom KBT och ACT oavsett var du bor, i Sverige eller utomlands. Det är därför viktigt att du har tillgång till en dator och internet under hela utbildningen oavsett vilken utbildning du vill gå. Läs mer om ansökningskrav för ACT och KBT nedan.

Orienteringsutbildning i KBT – inga krav 

Är du nyfiken på KBT så är Orienteringsutbildning i KBT rätt val för dig, alla är välkomna oavsett kunskapsnivå. Det räcker med nyfikenhet för att få en inblick i KBT, orienteringsutbildningen är dessutom en utmärkt start om du planerar att läsa vidare på någon av våra längre KBT-utbildningar.

Du hittar mer information om utbildningen på utbildningssidan för Orienteringsutbildning KBT.

Ettårig KBT utbildning – ansökningskrav

Den ettåriga KBT-utbildningen passar dig som redan arbetar inom vården, med pedagogik och HR. Den passar även för andra yrkesgrupper som vill skaffa sig användbara KBT-verktyg i arbetet med människor, exempel på andra yrkesgrupper som kan ha stor nytta av den Ettåriga KBT-utbildningen är:  

 • Socionomer och socialsekreterare
 • Sjuksköterskor, kuratorer, vårdare och läkare
 • Lärare, förskollärare och pedagoger
 • HR-personal och personalansvariga
 • Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och behandlingsassistenter

För den här utbildningen behöver du endast ha Grundläggande Behörighet. Grundläggande behörighet krävs till alla högskoleutbildningar och är samma oavsett vilken utbildning du söker, det innebär att du måste ha:

 • En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program

eller:

 • En yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Om dessa betygen inte ingår i din gymnasieexamen så kan du komplettera på till exempel komvux eller folkhögskola för att på så sätt få Grundläggande Behörighet. 

Du hittar mer information om utbildningen på utbildningssidan för Ettårig KBT utbildning.

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT steg 1) – ansökningskrav

Du som söker till grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT behöver ha högskolebehörighet och ett människovårdande yrke där du vid kursstart är kliniskt verksam, du som studerande behöver också ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete.

Exempel på yrkesgrupper som lämpar sig bra för att gå den Grundläggande Psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) är:

 • Läkare och sjuksköterskor
 • Psykologer och Socionomer
 • Sjukgymnaster
 • Skötare
 • Logopeder och arbetsterapeuter

Kort sammanfattat så passar Grundläggande psykoterapiutbildning dig som:

 • Vill uppnå färdigheter och grundläggande kunskaper för att bedriva kognitiv beteendeterapi under handledning
 • Vill utvecklas i din yrkesroll inom KBT
 • Vill kunna läsa vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2)

Och dig som uppfyller kraven:

 • Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan
 • Har fyllt 25 år och har varit yrkesverksam i minst 5 år
 • Har tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrke
 • Ett terapeutiskt arbetsförhållande som kan fungera som underlag för handledningsmomentet

Du hittar mer information på utbildningssidan för Grundläggande Psykoterapiutbildning (KBT steg 1).

ACT grundkurs – inga krav 

ACT grundkurs passar alla som är intresserade av att lära sig mer om ACT, oavsett tidigare kunskapsnivå.

Du hittar mer information om utbildningen på utbildningssidan för ACT Grundkurs.

ACT Specialistkurs – ansökningskrav

Utbildningen ACT Specialistkurs vänder sig till dig som är Legitimerad Psykolog. Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig som legitimerad psykolog både en grund och en djupare förståelse samt praktiska färdigheter av Psykologisk Flexibilitet.

Du hittar mer information om utbildningen på utbildningssidan för ACT Specialistkurs.

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss ifall du har frågor om utbildningar, kurser eller övrigt.

Mejl: info@siepinstitute.se
Telefon: 070 985 01 36

Ansökningskrav KBT och ACT