SIEP
Intervju elev SIEP

Elevintervju 2 – Grundläggande psykoterapiutbildning

Möt Sabina, en beteendevetare som också är en av deltagarna i vår grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 KBT. Hon påbörjar inom kort termin 2 och är otroligt förväntansfull inför det kommande året. Men först berättar hon mer för oss och er om den del av studietiden som redan passerat!

Nu har du gått ett år på vår grundläggande psykoterapiutbildning, hur känns det?

Jag är väldigt nöjd efter mitt första år och har redan börjat tillämpa mycket av det jag lärt mig i mitt dagliga arbete. Det har varit otroligt utvecklande för mig, inte bara i mitt yrke utan även privat.  

Kan du beskriva din egen utveckling som terapeut under denna tid?

Skillnaden mellan där jag var för ett år sen och där jag är nu är enorm, och jag har utvecklats så mycket i min yrkesroll som behandlare. Som KBT:are har jag varit så enkelspårig när det kommer till att behandla människor med psykisk ohälsa.

Från att jobba symptomreducerande till att istället jobba med att bygga upp toleransen för obehag, har gjort så stor skillnad redan. Jag känner mig mer som en vägledare som uppmuntrar och stärker en persons egna hårda arbete och eget ansvar. Snarare än någon som förväntas ”bota” en annan persons problem. Att kunna ge en person verktygen men stegen framåt måste personen själv ta. Under detta år har jag insett att jag burit många av mina klienter genom behandlingen istället för att låta dem bära sig själva. 

 

Elevintervju Grundläggande utbildning psykoterapi
Vilka är de viktigaste elementen i SIEPs utbildning som har hjälpt dig?

Det är att man med relativt enkla medel och verktyg kan jobba så brett med psykisk ohälsa, och på så sätt öka en persons psykologiska flexibilitet. Och oavsett var klienten befinner sig i livet och hur svåra omständigheterna än är. Så går det alltid i varje givet ögonblick att bygga vidare på genomtänkta mönster som gagnar en person på längre sikt. Vi som behandlare ska hjälpa klienterna att etablera nya beteendemönster. Detta genom att de först ger akt på befintliga mönster och sedan tar sitt ansvar för att skapa mer övergripande mönster som gynnar dem på längre sikt. Det är vad man GÖR som har betydelse.  

Har du haft hjälp av denna utbildning än så länge i ditt vanliga arbete?

Redan nu tro jag att jag tillämpar delar av det jag lärt mig med mina redan befintliga klienter på daglig basis. Det kan röra sig om övningar i medveten närvaro, att jobba med acceptans eller hjälpa till att synliggöra en persons värden i livet. Det som betyder allra mest.  

Vad är det bästa med vår psykoterapiutbildning?

Att den går att tillämpa på i stort sett alla psykologiska problem oavsett svårighetsgrad. Samt att man ständigt växer som människa. Detta pga att dessa kärnprocesser är så centrala för oss alla som vill leva ett meningsfullt liv.  

Hur har du blivit bemött som student?

Jag har blivit väldigt bra bemött. Alla som går utbildningen har olika bakgrund och erfarenhet. Det är svårt som utbildare att tillgodose allas behov då vi arbetar med olika saker och har varierande. Eller i vissa fall väldigt begränsad erfarenhet av behandling.  

Hur tycker du att du har utvecklas som människa under detta år?

Otroligt mycket. Jag har själv erfarit mycket smärta de senaste åren och brottats med mycket privat. Bland annat en kronisk neurologisk sjukdom som orsakar smärta och extrem trötthet. Har förlorat min mamma som stod mig allra närmast. Drabbades dessutom av en förlossningsdepression i samband med att mitt yngsta barn föddes vilket försvårade anknytningen. Precis som den här utbildningen förespråkar så är smärta något vi alla drabbas av. Ingen är förskonad. Smärta är en del av livet. Det som är avgörande för hur meningsfullt liv vi upplever oss ha, är hur vi förhåller oss till denna oundvikliga smärta. För enligt mig är smärta oundvikligt men lidande är ett val. 

Elevintervju– Grundläggande Psykoterapiutbildning
Vid klientarbete under handledning, har du känt att du har fått verktyg för att kunna hjälpa din klient?

Ja, det tycker jag men jag vet också att jag har lätt för att lära mig och har en bakgrund som behandlare. Något tydligare beskrivningar och ett mer pedagogiskt upplägg skulle kunna underlätta för de flesta av oss. Då många ibland upplevt det som lite rörigt. Men våra utbildare är väldigt kunniga och svarar alltid på de frågor vi har på ett bra sätt. 

Tycker du att du som individ med din egen erfarenhet, utbildning och yrke har fått utrymme att integrera det du redan kan med det nya från SEIP och skapat din egen stil som terapeut?

Det är en pågående process men det tycker jag absolut och jag är väldigt spänd och förväntansfull på det sista året vi har framför oss. Jag har redan nu så mycket mer att erbjuda våra klienter och det känns jättebra. 

Vad skulle du säga till de som väljer mellan olika steg 1 utbildningar nu med din erfarenhet av SEIP?

Att genom att välja den här utbildningen så begränsar man sig inte. Att jobba med psykologisk flexibilitet är stärkande både för våra klienter/patienter och för oss själva. Både i vårt yrkesliv likväl som privat. Och metoden eller modellen går att tillämpa inom så många fält och på alla typer av psykologiska problem.  

Är du nyfiken på Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT)? Läs mer om utbildningen här.