SIEP
Intervju elev SIEP

Elevintervju 1 – Grundläggande Psykoterapiutbildning

David som idag arbetar som barn- och ungdomspsykiatriker, har valt att gå SIEPs Grundläggande Psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT) och avslutar nu sin andra termin. Vi ställde några frågor till David för att få reda på vad han tycker om utbildningens första år. Du kan läsa hans svar på alla frågor nedan.

Hur känns det efter första året på den Grundläggande Psykoterapiutbildningen? 

Jag känner mig mer och mer inspirerad då jag ser att min terapeutsida växer och utvecklas, även om det tar mycket tid och jag gör alla felen. Det är skönt att man har två år på sig.

Kan du beskriva din egen progress som terapeut under det första året här?

Det är en spännande resa i att utvecklas både som individ och terapeut. Det är för mig som läkare en utmanande process att inta ett litet annat förhållningssätt emot klient/behandlare situationen samt hur man stöttar andra på bästa sätt.

Är tilltagande imponerad av processbaserad psykoterapi teoretiskt och när jag ser erfarna utöva det, samtidigt som jag kämpar med att själv försöka härma och hitta min egen stil. Sammantaget är det jättekul och en enorm inlärningskurva uppåt!  

Elevintervju SIEP

Vad skulle du säga är de viktigaste elementen i utbildningen hos oss på SIEP?

Världsklass handledning som är personlig, kompetent och tillitsfull. Min handledare är öppen för alla mina perspektiv och kan lätt guida mig till sätt att lära mig mera. Vi har testat lite olika tekniska lösningar för handledning sessioner också vilket varit kul.

Att allt läromaterial finns inspelat och tillgängligt igen när jag behöver det.

Har du haft hjälp av utbildningen, under det här första året, i ditt befintliga yrke?

Gör numera löpande funktionsanalyser med mina patienter i rummet vilket direkt ger ett utökat perspektiv på deras svårigheter som de söker för. Utforskar vad som är viktigt för dem i livet och som skänker dem livskvalitet, trots svårigheterna de söker för.

Hur tror du att vår utbildning skiljer sig från andra?

Vet inte så mycket om andra utbildningar, men min gissning är att det är mindre fokus på tenta av kunskap utan mer inlämningsuppgifter, färdighetsträning under handledning och lärande under eget ansvar och det passar mig bra.

Intervju - elev

Vad är bäst med utbildningen?

Handledningen har varit toppklass. Och att allt finns inspelat.

Hur har du blivit bemött som elev?

Bemötandet har från början varit bra och personligt. Man märker att det är en mindre grupp som håller i utbildningen vilket ger en närmare känsla.

Hur har du utvecklats som människa under det här året?

Har lärt mig förvånansvärt mycket om mig själv genom att läsa om RFT och ACT, saker som jag trodde jag hade koll på i mig själv men som med lite närmare och systematiskt utforskande visar sig innehålla flera och djupare lager (såklart). Särskild glädje har jag haft i att jobba med värderingar och min egen livslinje och där märker jag positiva skillnader i min vardag dagligen, i mina relationer och i mina val i stunden. Vad är viktigt? Och vad leder olika val till på kort och lång sikt?

Vid klientarbete under handledning, har du fått bra verktyg för att kunna hjälpa din klient?

Ja, det har jag även om dessa verktyg behöver vässas genom åren med mängdträning. ACT är generöst med mycket olika versioner av de olika processer man vill jobba med så det finns en öppning för att hitta de som passar en själv bäst.

Har du som individ, med din egen erfarenhet och tidigare utbildning, fått utrymme att integrera det med dina nya kunskaper från SIEP?

Ja, fick tidigt rekommenderat från min handledare att möta äldre studenter som har liknande bakgrund som psykiatriker för att få bolla utbildningen just i relation till den väl inarbetade metoden som man har som läkare och som i sin grund har samma intention som en psykoterapeut, men som även skiljer sig i förhållningssätt och metod. Att integrera dessa två roller är en givande utmaning och kommer ta flera år och förhoppningsvis landa i en välkommen dubbel kompetens.

Vad skulle du säga till någon som står och väger mellan SIEP och liknande aktörer?

Kan varmt rekommendera SIEP då det är en välstrukturerad utbildning mestadels online vilket passar mig som vill kunna jobba från olika platser. Bäst är handledningen och att den är väl förankrad i forskningen.

Är du nyfiken på Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT)? Läs mer om utbildningen här.