SIEP
Evidensbaserad psykologi

Evidensbaserad praktik (EBP)

Vi vill ge dig kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa evidensbaserade processer i psykoterapin, det gäller i alla våra utbildningar och kurser. På den här sidan förklarar vi närmare vad evidensbaserad praktik innebär och hur vi arbetar med det som grund i våra kurser.

Evidensbaserad praktik är ett samlingsbegrepp för det evidensbaserade arbetet inom omvårdnad, socialt arbete, psykoterapi mm. Det innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap (forskningsresultat), personens unika förutsättningar och önskemål, samt tidigare erfarenheter. På så sätt kan den professionelle ta bästa tänkbara beslut om insatser för klienten som behöver hjälp.

Evidens ger en säkrare grund att stå på när man fattar beslut då man medvetet och systematiskt använder forskningsresultat som vägledning i arbetet. Det förbättrar möjligheterna att hjälpa klienten och minskar risken att skada.

Grundstegen i Evidensbaserad praktik som tillämpas i våra utbildningar: 

 • Vad har du för frågeställning? Det kan vara en fråga om vilka processer som har evidens för att behandla ett visst symptom.
  • Att formulera frågor riktade till forskningen utifrån insamlad information är första grundsteget när man arbetar evidensbaserat. En förutsättning för att fortsatt arbeta evidensbaserat är att få ett användbart svar. Vad skulle det kunna vara?
 • Söka bästa tillgängliga kunskap
  • Andra grundsteget är att söka tillgänglig och relevant kunskap som besvarar frågorna som formulerats i första grundsteget. För att hitta kunskap grundat i forskning kan man t.ex. följa vetenskapliga tidskrifter som publicerar nyheter refererat till forskning. I våra utbildningar kan du stämma av med din handledare om du är osäker på vart du hittar sådant material.
 • Värdera kunskapen
  • Tredje grundsteget innebär att du tillsammans med din handledare kritiskt granskar och utvärderar den kunskap du tagit del av genom forskningsresultaten i andra grundsteget.  Det är viktigt att man lär sig att kolla vilken forskningskälla en referens har och kunna avgöra om det är ‘peer reviewed’ eller inte.
  • Tillsammans med din handledare  granskar du resultaten du tagit del av ur två perspektiv; kvalitet/tillförlitlighet och praktisk användbarhet.
 • Välja insats: Tillsammans med din handledare kan ni skräddarsy den bästa evidensbaserade behandling till din klient utifrån deras behov, önskemål och förutsättningar. 

Evidensbaserad praktik (EBP)

Vill du läsa mer om Evidensbaserat arbete? Då kan du besöka Socialstyrelsens kunskapsstöd för att arbeta evidensbaserat

Våra utbildningar

Önskar du läsa mer om våra utbildningar så hittar du alla utbildningar samlade på utbildningssidan. Vill du studera KBT hos oss på SIEP Institute så erbjuder vi tre olika utbildningar;

Ettårig KBT utbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT steg 1)

Orienteringsutbildning inom KBT