SIEP

Första året på Grundläggande psykoterapiutbildning

Möt en av våra nuvarande elever som idag arbetar som sjuksköterska på en akutsjukvårdsavdelning, hon går första året på Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1 KBT). Halvvägs genom utbildningen brukar vi göra en avstämning med våra elever för att fånga upp eventuella önskemål inför kommande terminer. 

Nu har du gått ett år på vår grundläggande psykoterapiutbildning, hur känns det?

–       Det känns bra och skönt att ha avslutat ett helt år. Nu är det bara halva utbildningen kvar. 

Kan du beskriva din egen utveckling som terapeut under denna tid?

–       Jag har verkligen utvecklats väldigt mycket under tidens gång både som person och som blivande terapeut. Jag har blivit mer självsäker i samtalen med klienten och kunnat uppnå fina resultat med klienten under behandlingsfasen vilket jag är super nöjd med. Jag har även fått ökad förståelse för hur stor inverkan ens tankar kan ha på ens liv/vardag och själv tagit till mig samt implementerat de kunskaper jag har lärt mig under utbildningen. 

KBT Steg 1
Vilka är de viktigaste elementen i SIEPs utbildning som har hjälpt dig?

–       Att lära sig att utmana och förändra destruktiva beteendemönster samt tankemönster och att utveckla mer positiva och hälsosamma vanor. Men också att öka medvetenheten om tankar, känslor och beteenden för att kunna göra mer medvetna val.

–       Att arbeta med beteendeförändring genom att bryta oönskade beteendemönster.

–       Att jobba med mätinstrumentet piltavlan Bull´s eye och de fyra livsområden (hälsa/egenvård, fritidsintressen, sociala relationer och arbete/utbildning) där målet är att kartlägga vad som är viktigt för en i varje område och hitta en mer balanserad och positiv riktning inom samtliga livsområden för att sträva efter att leva ett meningsfullt liv.

Har du haft hjälp av denna utbildning än så länge i ditt vanliga arbete?

–       Ja, det har jag verkligen. Jag arbetar som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning där jag möter många svårt sjuka patienter som har olika upplevelser och förhållningssätt till deras sjukdomar och hur de lever sitt liv utefter det. Jag ser mig själv reflektera i samtal med patienterna på ett annat sätt än vad jag har gjort innan all kunskap från utbildningen. Idag försöker jag integrera mina kunskaper genom att använda mina medicinska kunskaper för att förstå och hantera de fysiska utmaningarna de står inför, samtidigt som jag reflekterar och försöker använda KBT-tekniker för att stödja dem i att hantera sina känslor, tankar och beteenden. Jag tror starkt på att detta kommer att göra mig till en bättre sjuksköterska med tiden när jag har fått mer kött på benen. 

Vad är det bästa med vår psykoterapiutbildning?

–       I början var allt nytt, förvirrande och svårt att förstå samt att ta till sig men under tidens gång och särskilt i slutet på termin 2 har jag verkligen fått ökad förståelse för allt vi har arbetat med. När jag ser tillbaka i efterhand så inser jag syftet med utbildningens upplägg och att man ska bara lita på processen. Jag har fått med mig viktiga lärdomar och kunskap som både jag och min klient har haft stor nytta av. Men om jag måste välja ut en sak som har varit banbrytande för mig så måste jag säga att det är att lära sig ett ”hierarkisk” sätt att kunna se på sina tankar, förstå att man är större än sina tankar genom att förstå att tankar inte är samma som verkligheten och förstå vilken inverkan ens tankar har på ens vardag.

Hur har du blivit bemött som student?

–       Jag har blivit bemött på ett respektfullt sätt och med omtanke. Jag har fått den hjälpen jag behövde när jag behövde det. Jag är mycket nöjd med lärarna på SIEP så här långt. 

Hur tycker du att du har utvecklats som människa under detta år?

–       Jag har utvecklats på ett positivt sätt som människa då jag tycker att jag har lärt mig så mycket under utbildningen som har varit till stor nytta i min vardag. Jag har blivit mer reflekterande och medveten om mina tankar, känslor och beteendemönster samt förhållningsätt. Jag har även börjat meditera och göra mindfullness övningar. 

Mindfullness Grundläggande psykoterapiutbildning
Vid klientarbete under handledning, har du känt att du har fått verktyg för att kunna hjälpa din klient?

–       Ja verkligen, jag har fått handledningen och verktygen jag behövde för att kunna hjälpa min klient på bästa möjliga sätt. Klienten har gjort rejäla utvecklingssteg under behandlingstiden och vi har uppnått mycket goda resultat tillsammans. 

Tycker du att du som individ med din egen erfarenhet, utbildning och yrke har fått utrymme att integrera det du redan kan med det nya från SEIP och skapat din egen stil som terapeut?

–       Ja verkligen. Jag tycker att jag har fått utrymme att integrera mina kunskaper och erfarenheter som sjuksköterska med kunskapen från SIEP. Min handledare JoAnne Dahl har även hjälpt mig och pushat mig att faktiskt utnyttja mina kunskaper och erfarenheter av mitt nuvarande yrke vilket jag är tacksam för. 

Vad skulle du säga till de som väljer mellan olika steg 1 utbildningar nu med din erfarenhet av SEIP?

–       Att de kan känna sig trygga med sitt val att välja SIEP. Man får verkligen verktygen och den hjälpen man behöver för att lyckas med den grundläggande psykoterapiutbildningen. 

Är du också nyfiken på Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1 KBT)? Läs mer om utbildningen här.