SIEP
Certifierade utbildningar sfKBT

Kvalitetsgaranti – sfKBT certifierade utbildningar

sfKBT är en intresseförening som ansvarar för att kvalitetssäkra och dela ut sfKBT certifiering till kvalitativa grundutbildningar inom KBT. Föreningen grundades år 1986 och har sedan dess varit känd som Svenska föreningen för kognitiv psykologi och forskning men sedan år 2006 benämner vi den dock som sfKBT. Här berättar vi mer om kvalitetsgarantin som sfKBT certifierade utbildningar ger dig som letar efter en bra grundutbildning inom KBT.

Föreningens primära uppgift är att bidra till kunskap, utbildning, forskning och praktik i kognitiva och beteendeinriktade terapier, KBT.

Om sfKBT

KBT är som bekant en bred benämning där ett antal skilda kognitiva och beteendeinriktade terapimodeller ingår och ses som en av de allra största terapiinriktningar. Det innebär således att efterfrågan på att utbilda sig är hög vilket i sin tur leder till att många vill hålla i utbildningar.

Det är därför viktigt att föreningen sfKBT kan finnas som en vägledare för anordnare av grundläggande utbildningar i KBT. Läs mer om Kvalitetsgaranti – sfKBT certifierade utbildningar.

sfKBTs viktiga arbete

Det är av högsta vikt att privata och offentliga utbildningsanordnare håller god kvalitet på sina grundutbildningar så att man som studerande är väl förberedd inför den legitimationsgrundande utbildningen i KBT. Som en kvalitetssäkring har sfKBT skapat en certifiering. Uppnår utbildningen de krav som sfKBT anger i sitt policydokument så kan man få sin utbildning sfKBT-certifierad.

Policydokument som underlag för certifiering

Utbildningen måste leva upp till det policydokument som styrelsen tagit fram, för att bli sfKBT certifierad. Dels utvärderar sfKBT innehållet i utbildningen och sedan fungerar policyn som en vägledare för utbildningssamordnaren. Se samtliga policydokument på sfKBT’s policy sida.

För att tillhandahålla kvalitetsgaranti – sfKBT certifierade utbildningar måste utbildningsanordnaren uppfylla policyns krav

Policyn innehåller riktlinjer på ett antal punkter och samtliga behöver som sagt bli uppfyllda av utbildningsanordnaren för att få att del av certifieringen. Det kan handla som allt ifrån intagningskriterier till den pedagogiska utformningen och kvalifikationer hos lärare, handledare och examinatorer.

Här hittar du mer information om vår Grundläggande Psykoterapiutbildning (KBT steg 1) som har sfKBT certifiering.

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss ifall du har frågor om utbildningar, kurser eller övrigt.

Mejl: info@siepinstitute.se
Telefon: +46 70 985 01 36