SIEP
Psykoterapeut SIEP

Skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog

Vad är skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog? Två yrkesroller vars benämningar påminner om varandra och där båda yrkena går ut på att arbeta med samtalsterapi. Det är förståeligt att det kan vara svårt att hålla isär dessa och att faktiskt förstå skillnaden på dem. Vi tänkte reda ut begreppen.

Legitimerad psykolog

För att få en psykologlegitimation krävs det att man genomgår det femåriga psykologprogrammet och att man efter det kompletterar sina kunskaper under ett års PTP-tjänstgöring vilket innebär att man arbetar under handledning.

Psykologen är expert på hjärnans funktioner och mentala processer

En psykologs expertis är psykologi och hjärnans funktioner och arbetar främst med klientens beteende och mentala processer. Som psykolog har du rättigheter att göra utredningar och även att ställa diagnoser.

Som psykolog eller psykoterapeut har du där emot inte rätt att skriva ut medicin till dina patienter, detta pga. att det i Sverige råder förskrivningsrätt. Rätten att skriva ut läkemedel tillfaller därmed endast läkare. Du som psykolog har däremot givetvis mandat att skicka remiss och ge utlåtande till läkare.

Skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog

Legitimerad Psykoterapeut

Legitimation som psykoterapeut kan endast erhållas av Socialstyrelsen efter psykoterapeutexamen, utbildningen måste ske vid en av Högskoleverket godkänd utbildningssamordnare. Krav för att antas till ovan utbildning är att eleven ska ha avlagt psykologexamen, läkarexamen, socionomexamen eller liknande som motsvarar 180 högskolepoäng. Beroende på tidigare utbildning kan det också krävas en Grundläggande Psykoterapiutbildning.

Utbildningstiden mot att bli Legitimerad Psykoterapeut är en av de längsta i Sverige. Men det är väl värt sin titel.

Som psykoterapeut är du expert på att behandla psykiska hinder

Psykoterapeutens expertområde är att behandla klientens psykiska svårigheter med psykoterapeutisk behandling. Både individuellt och i grupp som kan bestå av par eller familjer tex.

Till en början kartlägger man klientens problem för att få förståelse och insyn i hur detta påverkar klientens liv. Terapeut och klient arbetar sedan tillsammans framåt mot en förändring och en lösning för att göra problemen hanterbara och öka livskvaliteten.

Med handledning av en legitimerad psykoterapeut får du behandla klienter

När du utifrån ditt grundyrke och tidigare arbetslivserfarenheter genomfört en kompetenshöjning med den Grundläggande Psykoterapiutbildningen (Steg 1) är det möjligt att arbeta med behandling under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

En legitimerad psykoterapeut kan anpassa behandling efter varje klients behov

I nuläget räknas KBT (kognitiv beteende terapi) som den behandlingsmetod som verkar ha mest effekt på bland annat ångest och depression. Behandlingen för varje enskild person är däremot mycket individuell och formen av psykoterapi bör alltid anpassas efter klienten.

Psykiatriker

En tredje yrkesroll som kan blandas ihop med övriga två är: psykiatriker. Vi ska inte gå in på det närmre i just den här texten förutom att lyfta att en psykiatriker är en specialistutbildad läkare vars expertis ligger inom området psykiska sjukdomar. Psykiatriker får, till skillnad från de övriga yrkesrollerna, skriva ut mediciner.

Sammanfattning – skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog

Vad är då skillnaden mellan yrkesrollerna psykoterapeut och psykolog? Den stora skillnaden är att en psykoterapeut (som vi nämnde tidigare) har ett tidigare människovårdande yrke i ryggen. Vilket kan innebära att en psykoterapeut har med sig ovärderliga erfarenheter in i sin nya yrkesroll. Tex som psykologen eller socionomen vi nämnde tidigare i texten.

Vår Grundläggande Psykoterapiutbildning KBT – Steg 1
Hoppas att vi kunnat reda ut begreppen och att du är nyfiken på att veta mer om vår Grundläggande Psykoterapiutbildning KBT – Steg 1.

Kontakta oss

Mejl: info@siepinstitute.se
Telefon: +46 70 985 01 36