Institutets medarbetare

JoAnne är delägare, utbildningsansvarig och examinator på Institutets utbildningar. Hon är även föreläsare, handledare och författare till boken Släpp taget om smärtan: ACT- metoden mot kronisk värk och en av pionjärerna inom ACT i Sverige.

JoAnne Dahl

Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi Uppsala Universitet.
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut KBT, Handledarutbildning i KBT,
Peer Reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow. Specialist I beteendemedicin: behandling av kroniska sjukdomar,: smärta, epilepsi, astma, övervikt.
Läs mer...

Emma är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Emma Wallin

Fil Dr., Leg psykolog. Specialist I Beteendeanalys.

Tommy är delägare, lärare och utbildningsansvarig på Institutets utbildningar. Tommy har arbetat med utbildning och utveckling av E-learning inom KBT sedan 2008.

Tommy Lydell

Leg psykoterapeut KBT, Beteendevetare.

Sandra är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Sandra Weineland

Fil Dr, Leg psykolog. Specialist ätstörningar och behandling av övervikt.

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon: +46 709 85 01 36 eller
+46 706 63 43 45