Institutets medarbetare

JoAnne är delägare, utbildningsansvarig och examinator på Institutets utbildningar. Hon är även föreläsare, handledare och författare.

JoAnne Dahl

Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi Uppsala Universitet.
Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, handledarutbildning i KBT,
Peer Reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow. Specialist I beteendemedicin: behandling av kroniska sjukdomar,: smärta, epilepsi, astma, övervikt.
Läs mer...

Tommy är delägare, lärare och utbildningsansvarig för Institutets utbildningar.

Tommy Lydell

Leg Psykoterapeut KBT, Leg hälso och sjukvårdskurator, Beteendevetare.

Monica arbetar bl.a som lärare och utveckling av utbildningar. 

Monica Alhanko 

Jur Kand., tidigare verksam som advokat och myndighetsjurist.
Fil Kand. psykologi med inriktning idrottspsykologi.
Grundläggande psykoterapiutbildning KBT.

Emma är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Emma Wallin

Fil Dr., Leg psykolog. Specialist I Beteendeanalys.

Sandra är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Sandra Weineland

Docent, Leg psykolog. Specialist ätstörningar och behandling av övervikt.

Lotta arbetar med administration och ekonomi.

Lotta Ahlin

Leg Logoped

Dan arbetar med administration och ekonomi.

Dan Östman Knights

Administratör

Per är jurist och arbetar bl.a med administration och juridiska frågor.

Per Nordqvist

Jurist

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon: +46 709 85 01 36 eller
+46 706 63 43 45