SIEP

Omställningsstöd inom vårdsektorn

Omställningsstöd SIEP

I denna artikel kommer vi att utforska vad omställningsstöd innebär inom vårdsektorn och hur det hjälper personalen att navigera genom en ständigt föränderlig miljö.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapimetod som fokuserar på att identifiera och förändra tankemönster och beteendemönster som kan vara negativa eller skadliga för en persons psykiska hälsa.

Skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog

Psykoterapeut SIEP

Vad är skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog? Två yrkesroller vars benämningar påminner om varandra och där båda yrkena går ut på att arbeta med samtalsterapi. Det är förståeligt att det kan vara svårt att hålla isär dessa och att faktiskt förstå skillnaden på dem. Här reder vi ut begreppen.

Evidensbaserad praktik (EBP)

Evidensbaserad psykologi

Vi vill ge dig kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa evidensbaserade processer i psykoterapin, det gäller i alla våra utbildningar och kurser. Här förklarar vi närmare vad evidensbaserad praktik innebär och hur vi arbetar med det som grund i våra kurser.